En stor, international undersøgelse under ledelse af Australian National University viser, at antallet af bøger i hjemmet, mens børnene vokser op, har betydning for deres senere evner indenfor både læsning, talbehandling og udnyttelse af informationsteknologi, skriver The Guardian.

Undersøgelsen omfattede 160.000 voksne mennesker fra 31 forskellige lande, som alle blev bedt om at gøre rede for cirka hvor mange bøger, der fandtes i deres hjem, da de var 16 år gamle – med udgangspunkt i, at én hyldemeter cirka svarer til 40 bøger. De blev derpå testet for deres læseevne, talbehandling og evne til at udnytte informationsteknologi.

Resultatet af undersøgelsen var, at de teenagere, som kom fra et hjem stort set uden bøger, havde læse- og numeriske evner under middel, når de blev voksne. Var der omkring 80 bøger i deres hjem, lå de på et gennemsnitligt niveau, mens de, hvis hjem rummede mellem 80 og 350 bøger, endte med evner over gennemsnittet.

Forskellene var så store, at de teenagere, som kom fra et hjem med mange bøger, og som højest tog en uddannelse på gymnasieniveau, endte med at have lige så store læse- og numeriske evner som dem, der kom fra et hjem med få bøger, men som gennemførte en universitetsuddannelse.

Selvom uddannelse, job og generelle læsevaner stadig er vigtige indikatorer for, hvor gode folk er til at læse, behandle tal og tilegne sig information, så konkluderede undersøgelsen, at den tidlige eksponering for bøger er en stærkt medvirkende faktor, og at det at være eksponeret for mange trykte bøger som teenager oven i købet bidrager til at styrke ens evner til at bruge også den digitale informationsteknologi.

Læs The Guardians artikel om undersøgelsen hér.

Læs abstract af undersøgelsen hér.

Læs også artiklen om forskellen på at læse på en skærm og på papir, hér.

Læs også Læs For Livets syv tips til at få børnene til at læse mere, hér.