Som vanligt skal vi bede alle medlemmer indberette bogomsætningen for det senest afsluttede regnskabsår. Indberetningen skal ske på MEDLEMSWEB – brug jeres sædvanlige login.

Deadline for indberetning er den 30. juni 2019. Hvis deadline overskrides, vil beregningen i stedet ske på baggrund af seneste tidligere indberetning, tillagt 20%.

I tvivlstilfælde kontakt Henrik Christensen på 3254 2255 eller henrik@bogpost.dk.