Onsdag den 11. september overrækker en koalition af bogbranchens aktører et oplæg til en national læsestrategi til kulturminister Joy Mogensen. Det sker i forbindelse med en høring på Christiansborg under titlen ”Hvem tager ansvaret for at fremtiden læser?”.

Oplægget er blevet til gennem en længere proces, hvor koalitionsgruppen under ledelse af Danmarks Biblioteksforening har gennemført workshops og research med henblik på at kunne præsentere politikerne for en række mulige indsatser, som skal styrke især børn og ungens læselyst og læseevner.

I indkaldelsen til høringen skitseres problemet, og strategioplægget præsenteres:

”Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011. Tallene taler for sig selv, men vi kan vende udviklingen, hvis vi vil og arbejder sammen om en stærk læsekultur i fremtiden.

Hvis vi ikke handler nu, så står vi tilbage med et fattigere samfund, hvor læsning bliver en parentes i vores kultur. Det er ikke muligt at arbejde med alternativer for læsningens egenskaber, for der er intet der kan træde i stedet for. Vi ved at læsning styrker den personlige identitetsdannelse og stimulerer den kritiske sans. Det skærper evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at træne den basale evne til at læse og skrive. Læsningen er fundamental for et rigt samfund, som også er gearet til fremtidens udfordringer. For det er gået den forkerte vej i mange år. En af grundene er, at litteratur i dag er i skarp konkurrence med digitale tjenester, som hverken har fordybelse eller koncentration som afsæt. Udviklingen er ikke sensationel eller ny – men det gør den ikke mindre vigtig. Det er essentielt at vi i fællesskab arbejder sammen om at styrke læsningen, så vi kan sikre at fremtiden læser og at de også gør det af lyst.

Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at skabe en national læsestrategi, der skal sikre at fremtiden læser. Til det er der nedsat en bred koalitionsgruppe, der i dag kommer med ”En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi”.

Læs hele strategioplægget hér.

 

De følgende organisationer er repræsenteret i koalitionsgruppen:

Danmarks Biblioteksforening, Boghandlerforeningen, Danske Forlag, Dansk Forfatterforening, Bibliotekarforbundet, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL, Læremiddel.dk og Kommunernes Forening for Pædagogiske Lærecentre.