Som tidligere varslet lukkede Boghandlerforeningens bestillingssystem BiBi mandag den 30. september. Lukningen er led i den overdragelse af arbejdet med bogdata til DBK, som foreningen indgik aftale om i foråret.

 • BiBi
  Fra 1. oktober skal alle bestillinger ske i Bogportalen — eller direkte til de forlag, som ikke har ønsket, at deres titler skal være bestilbare og/eller synlige i Bogportalen.
 • BogInfo
  Boghandlerforeningen har se seneste mange år drevet og vedligeholdt BogInfo — en opdateret database med metadata om alle bøger udgivet i Danmark siden 1990. Den har været integreret med BiBi, så man dér altid kunne finde frem til et værk, uanset om det kunne bestilles hjem eller ej.
  Opgaven overtages fra 1. oktober af en opslagsdatabase, som DBK driver. Den baseres i udgangspunktet på data fra BogInfo — og opdateres derefter løbende fra Bogportalen.
  DBK udsender information om, hvordan man tilgår opslagsdatabasen.

Udover de ændringer, der er nævnt ovenfor, overdrager Boghandlerforeningen også opgaverne med EDI-konvertering af fakturaer og levering af datafeeds til webshops og kassesystemer. Alle brugerne af disse services overgår til at få leveret fra DBK i stedet.

Overdragelserne er led i en større omlægning af foreningens aktiviteter og forretningsmodel. Målet er at gøre foreningen til en mere tydelig brancheorganisation, som primært arbejder med medlemmernes politiske og organisatoriske interesser og med kommunikation og kampagner, der styrker boghandlerbranchen og det enkelte medlems løbende arbejde.

Som led i omlægningen ændres kontingentstrukturen, og medarbejderstaben beskæres kraftigt. Samtidig introduceres nye projekter og fordele, som medlemmerne  gratis kan benytte sig af.

Den 30. september udsendte vi via e-mail:

 • En informations-PDF, som gennemgår omlægningen punkt for punkt
 • Individuelle mails til samtlige medlemmer, hvor vi informerer om ændringerne i kontingentstrukturen og fortæller om konsekvenserne for det enkelte medlem (langt de fleste vil opleve, at deres samlede betalinger til Boghandlerforeningen falder).