Medlemsundersøgelsen blev gennemført i perioden 13. juni til 3. juli 2019. 123 af medlemmerne besvarede undersøgelsen (hvilket svarede til 51% af medlemsskaren på det pågældende tidspunkt), idet dog kun 112 af respondenterne besvarede samtlige spørgsmål.

Undersøgelsen var opbygget efter følgende principper: En række spørgsmål, som blev stillet i medlemsundersøgelsen i 2016, skulle gentages, så det blev muligt at følge udviklingen over tid.

Undersøgelsen skulle samtidig følge op på beslutninger, som blev taget i kraft af undersøgelsen i 2016 (eks. fornyelsen af boghandleruddannelsen og revisionen af foreningens holdninger og indsatsområder). Og endelig skulle medlemsundersøgelsen i 2019 tage højde for de ændringer i foreningens struktur og forretningsmodel, som pt. er under implementering. Sidstnævnte betød, at 2019-undersøgelsen skulle belyse de muligheder for forbedring af foreningens medlemsservice, som der er lagt op til efter endt omstrukturering, og måle medlemmernes reaktion på dem.

Læs en gennemgang af undersøgelsens resultater hér.

Se alle diagrammer fra undersøgelsen hér.

Se sammenligning af relevante spørgsmål fra hhv. 2016 og 2019 hér.