Boghandlerforeningen bad i august 2019 Voxmeter gennemføre en repræsentativ analyse af danskernes holdning til boghandelen.

Formålet var belyse danskernes begrundelser for at handle henholdsvis i den fysiske boghandel og på nettet, at få at vide, hvad boghandlerne gør særligt godt, og at sætte bevarelsen af lokale, fysiske boghandeler ind i et overordnet perspektiv, som har med støtten til det lokale handelsliv at gøre.

Undersøgelsen gav et interessant indblik i alle de nævnte forhold og leverede masser af ammunition til foreningens fortsatte arbejde med at styrke boghandlerbranchens image og det politiske lobbyarbejde på vegne af medlemmerne.

Undersøgelsen viste eksempelvis, at:

  • Over halvdelen af danskerne køber bøger – det tal svarer til det, som de løbende undersøgelser af “Danskernes Bogkøb” viser
  • 7 ud af ti af bogkøbere lægger dele af eller hele deres bogindkøb i den fysiske boghandel
  • Knap halvdelen af dem køber oftest i den fysiske boghandel
  • Over halvdelen kan bedst lide at købe deres bøger dér
  • Det, de finder tiltrækkende ved boghandelen, er personalets rådgivning og hjælp, det at de kan få bogen med hjem med det samme, og det brede udvalg af bøger i boghandelen. Det, de finder mest attraktivt ved at handle på nettet, er prisen
  • Tre ud af fire danskere siger, at de stadig har en fysisk boghandel i den by, hvor de bor eller handler
  • Næsten halvdelen synes, at der er blevet færre forskellige butikker i byen over de seneste ti år
  • Tre ud af fire føler et medansvar for, at butikslivet i deres by overlever
  • Og over halvdelen siger, at de med vilje lægger en større del af deres indkøb lokalt, end de behøver

Danskerne blev også bedt om at forholde sig til, hvor vigtigt det er, at forskellige typer af detailhandlere er til stede i den by, de bor i eller handler i. De blev derfor bedt om at rangordne de fem butikstyper Apotek, Boghandel, Isenkræmmer, Sportsforretning og Tøjforretning.

Ikke overraskende vurderer danskerne meget entydigt, at det vigtigste at have tæt på er et apotek. Boghandelen placerede sig med et mulehårs forspring på fjerdepladsen foran sportsforretningen. Men når man husker, at 46,6% af danskerne i samme undersøgelse siger, at de aldrig køber bøger, bør man selvfølgelig kigge på bogkøbernes præferencer. Og så viser det sig, at blandt de danskere, som køber bøger én eller flere gange om året, kommer boghandelen ind som nummer tre. Og blandt dem, der køber bøger én eller flere gange om måneden, er boghandelen nummer to.

Se en lidt grundigere gennemgang af undersøgelsens resultater hér.

Se diagrammer fra undersøgelsen hér.