BRANCHETRÆFFET ER UDSKUDT TIL 2021. Datoer er endnu ikke fastlagt


ÅRETS PROGRAM FALDER I TRE SEKTIONER MED HVER SIT TEMA:

Om formiddagen handler det om detailhandelen, om data og om logistik.

Adm. dir. Gregers Wedell-Wedellsborg, Matas, stiller spørgsmålet, om skæbnefortællingen om detailhandlen og mediebranchen kan skrives om fra 2020? Iværksætterne og techgiganterne vandt første runde af den digitale revolution og er blevet det ”the new establishment”. Men ”the old establishment” er i gang med at slå igen ved at genopfinde sig selv og arbejde sammen på nye måder.

Adm. dir. Carsten Dalbo Pedersen fra DBK, som er branchetræffets hovedsponsor, indvier forsamlingen i planerne for DBKs fremtid, efter virksomheden i februar meldte ud, at man planlægger fuldstændig at udskifte sin IT- og teknologiplatform – og dermed næsten alle IT-systemer – inden for de kommende tre-fire år. Hvordan vil det påvirke branchens logistik – set med hhv. forlags- og boghandlerøjne?

Data manager Kim Holmgaard fra Saxo argumenterer for vigtigheden af gode metadata i enhver detailhandels-branche, og for at dette i høj grad også gælder for bogbranchen. Han skitserer nogle af bogbranchens udfordringer med metadata – og det arbejde, der på tværs af branchen foregår for at forbedre metadata.

Efter frokost indledes et tema om danskernes læsning af litteratur.

Anne-Marie Mai, professor og forskningsleder ved SDU og formand for Kulturministeriets Bogpanel, lægger ud. Siden 2016 har hun ledet forskningsprojektet, ”Uses of Literature”, hvor man ser på brug af litteratur i forskellige sammenhænge, og på hvorfor og hvordan det går til, at læsere bliver optaget af litteratur.

Hun efterfølges af skolelærer og meningsdanner Geeti Amiri. Bøger skaber forandring. Litteratur åbner lukkede døre op for ukendte verdener. At læse er at leve, og bøger er ikke kun vanedannende, de er også med til at danne individet. Som skolelærer, og tidligere anbragt barn, sætter hun ord på, hvad der skal til, hvis vi for alvor skal skabe litterære mønsterbrydere.

Mads Jensen, konsulent for McDonald’s, og Michael Moos-Bjerre, dir. og partner i Moos-Bjerre A/S, fortæller om McDonald’s læsekampagne, hvor der uddeles bøger sammen med Happy Meals. Kampagnen, som har opnået stor synlighed, har også opnået bemærkelsesværdige resultater – ikke mindst i målgrupper, som ikke er så læsevante som gennemsnittet.

Eftermiddagens program retter blikket mod udlandet og de muligheder og udfordringer, branchen skal tage højde for.

Først inddrager adm. dir. Meryl Halls fra den britiske boghandlerforening tilhørerne i den udvikling, den britiske bogbranche har været igennem i kraft af Amazons oprindelige indtog i Storbritannien og deres nuværende solide markedsandel på det britiske bogmarked. Hvad kan vi, i lyset af de britiske erfaringer, forvente os af Amazons kommende indtog på det nordiske marked – som forlag og som boghandlere? Og hvad er erfaringerne med at geare branchen til at leve med Amazon og tage kampen op, hvor det har vist sig muligt?

Eftermiddagens sidste indslag leveres af Halldor Gudmundsson, forfatter og projektleder for Island og Norge som gæstelande på Bogmessen i Frankfurt. Hvad betyder det at være æresgæst? Hvad koster det? Hvordan skaber man det nødvendige sammenhold i branchen for at gennemføre et sådant projekt? Hvordan skaber man et grundlag for samarbejdet med f.eks. tyske forlag, boghandlere og medier? Og ikke mindst: hvad kan en sådan satsning resultere i?

 

Køb billet til branchetræffet hér.

 

Branchetræffet er støttet af:

 

Branchetræffets hovedsponsor:

 

Programmet for Branchetræf 2020

Ændringer i programmet kan forekomme helt frem til datoen for branchetræffet