SENESTE NYT:

ALLE RESTRIKTIONER, der påvirker boghandlerne, er blevet forlænget til og med den 10. maj.
Regeringen har sat gang i forhandlinger mhp. eventuelt at styrke hjælpepakkerne yderligere.
Den 8. april blev der åbnet for at søge om tilskud til butikkens faste udgifter.

GRAFIKKER TIL BRUG UNDER CORONA-KRISEN: HENT DEM HÉR.

Hvordan tackles corona-krisen på boghandleruddannelsen? Læs det hér

Studieboghandlerne forretningsudvikler som følge af corona-krisenlæs mere om det hér

Særlig service betyder alt nu – få lidt inspiration hér

Hvordan skal man håndtere returnerede bøger under corona-krisen? Læs mere hér

DBK introducerer forlænget kredit til boghandlere, som er økonomisk ramt af coronakrisen, og som ansøger om det. Læs mere her.

Omkring 140 boghandeler landet over er stadig åbne – nogle dog med indskrænket åbningstid. Alle boghandler-webshops er åbne. Find de åbne boghandler hér.

Boghandlerforeningens bestyrelse besluttede den 26. marts at udskyde afholdelsen af Verdensbogugen og de planlagte seminarer om markedsføring via sociale medier til efter sommerferien. Samtidig blev det besluttet ikke at fakturere medlemmerne for kontingenter i april kvartal – læs mere hér.

Boghandlerforeningen og Danske Forlag er blevet enige om at udskyde bogbranchens Branchetræf den 10.-11. juni til 2021. Datoer vil blive meldt ud senere. Alle, som har købt billet til branchetræffet i år, har fået deres penge ubeskåret tilbage.

Alle tidligere annoncerede restriktioner for detailhandelen er forlænget til og med påske – altså til og med anden påskedag, den 13. april.

SE OPDATEREDE INFORMATIONER HER:

HUSK, at den gratis juridiske rådgivning, som Boghandlerforeningens medlemmer har adgang til hos Dansk Detail, stadig fungerer – omend med lidt længere ventetid end normalt. Ring på tlf. 33 12 17 08, henvis til aftalen med Boghandlerforeningen og læg besked om, at du gerne vil ringes op af én af DD’s jurister, når det bliver din tur.


På et pressemøde tirsdag aften den 17. marts bekendtgjorde Statsminister Mette Frederiksen, at der med virkning fra onsdag den 18. marts kl. 10.00 indføres de følgende bestemmelser, som påvirker alle medlemmer af boghandlerforeningen:

Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer:

 • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.
 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i storcentre mv. og direkte adgangsveje hertil, ligesom det ikke gælder direkte adgange til kollektiv trafik. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
 • Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:
  • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.
  • Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  • I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
  • Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
  • Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Samtidig gav Statsministeren udtryk for, at myndighederne ved, at disse initiativer har “uoverskuelige konsekvenser” for mange selvstændige, og at regeringen ønsker at afbøde det, den kan, med hjælpepakker – der indkaldes til politiske forhandlinger om dette i morgen, den 18. marts.

Rigspolitichefen tilkendegav på pressemødet, at politiets indsats i forlængelse af disse bestemmelser i første omgang vil blive baseret på vejledning og forståelse over for bl.a. butiksejerne, ikke bøder og påbud.

Download det informationsmateriale, som myndighederne har udarbejdet, hér.

Læs hér, hvordan forholdsregler ift. corona-epidemien påvirker Boghandlerforeningens sekretariat og planlagte arrangementer.