Boghandlerforeningen har i første halvår usædvanligt mange aktiviteter planlagt, og de kan alle blive påvirket af Corona-epidemien.

På foreningens bestyrelsesmøde torsdag den 26. marts tages der stilling til de enkelte aktiviteter og deres eventuelle gennemførelse. Det drejer sig om

Webinarer om brugen af de sociale medier
Disse webinarer er planlagt til at blive afholdt snart, men tilmeldingen gik i stå allerede før de blev omlagt fra fysiske seminarer til webinarer, og det er tvivlsomt, om medarbejdere fra de mange lukkede butikker lovligt vil kunne deltage, hvis deres arbejdsgivere får støtte gennem hjælpepakkerne.

Verdensbogugen den 18.-25. april
178 boghandeler er tilmeldt Verdensbogugen, og markedsføringsmaterialet er udsendt og lagt på hjemmesiden til download og brug. Men da regeringens nedluknings-initiativer nu er forlænget til og med den 13. april — og måske vil blive forlænget yderligere, kan det blive nødvendigt at udskyde Verdensbogugen.

Generalforsamlingen den 14. maj
Regeringen har udskudt deadline for indlevering af årsregnskaber, så generalforsamlingen vil under de nuværende regler kunne udskydes — dog maksimalt i tre uger.

Branchetræffet den 10.-11. juni
Sammen med Danske Forlag vil Boghandlerforeningen tage stilling til, om Branchetræffet skal skydes til et senere tidspunkt. Beslutningen skal træffes inden den 10. april for i givet fald at undgå ekstraomkostninger.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet torsdag vil foreningen udsende information om beslutninger, som påvirker de ovenfor nævnte arrangementer.