Boghandlerforeningens bestyrelse traf på sit møde den 26. marts en række beslutninger som konsekvens af Coronakrisen:

  • Der var enighed i bestyrelsen om, at foreningen lige nu bør gøre, hvad den kan, for at hjælpe medlemmerne igennem – også økonomisk. Bestyrelsen besluttede derfor helt at eftergive grund- og tillægskontingentet for april kvartal og lade foreningen tage det resulterende økonomiske tab.
    Det betyder, at medlemmerne ikke vil modtage en kvartalsfaktura i begyndelsen af den kommende måned. Den næste ordinære opkrævning vil ske i juli. Eftergivelsen af kontingenterne vil medføre, at foreningens årsresultat vil blive væsentligt forværret, men der vil være dækning for det i egenkapitalen.
    Boghandlerforeningen håber, at beslutningen vil gøre tingene en lille smule lettere for medlemmerne i deres kamp for at komme igennem krisen.
  • Verdensbogugen udskydes til efter sommerferien. Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt regeringens restriktioner vil blive forlænget efter den 13. april. Foreningen har bedt de medlemmer, som har tilmeldt sig Verdensbogugen, om at lægge markedsføringsmaterialerne på lager indtil videre. Det besluttes senere, om der helt eller delvist bliver produceret nyt trykt materiale. Det digitale materiale vil naturligvis blive ændret. DBK lægger Verdensboguge-bøgerne på lager, når de får dem leveret den 3. april, så de kan bruges, når Verdensbogugen gennemføres. Så snart der træffes beslutning om, hvornår Verdensbogugen gennemføres i stedet, vil boghandlerne få direkte besked.
  • De planlagte seminarer – senere webinarer – om brugen af sociale medier i markedsføringen udskydes ligeledes til efter sommerferien, hvor de gennemføres som enten heldags-seminarer eller som webinarer.
  • Branchetræf 20, som skulle have været afholdt den 10.-11. juni, er udskudt til 2021. Datoer meldes ud senere. Alle, som havde tilmeldt sig, har fået deres penge retur.