Blandt andet på opfordring fra Boghandlerforeningen og efter dialog med en række større forlag har DBK nu lanceret en hjælpeordning til boghandlerne i lyset af den omsætningsnedgang, som har ramt branchen under coronakrisen.

Ordningen er et tilbud til alle boghandlere, som kan dokumentere, at de har behov for midlertidig henstand med betalingen af fakturaer fra DBK, og som herudover opfylder en række andre kriterier for at opnå godkendelse.

Boghandlerne vil få forlænget deres betalingskredit hos DBK med 30 dage og kan dermed udskyde betalingerne i april måned til maj måned. Forlagene får tilsvarende deres betalinger fra DBK i takt med, at DBK modtager betaling fra boghandlerne.

De boghandlere, som ansøger om at komme ind under ordningen, skal opfylde tre kriterier:

1.  De har maksimalt brugt 90% af deres kreditmaksimum på tidspunktet for ansøgningen
2.  De er ramt af reduceret salg ved samhandlen med forlag på mindst 40%
3.  De søger også om hjælp via regeringens hjælpepakker og vil efterfølgende kunne dokumentere dette.

DBK vil i behandlingen af ansøgningen desuden lægge vægt på, om det efter DBKs vurdering er overvejende sandsynligt, at boghandleren vil kunne afvikle de forfaldne betalinger, når krisen er overstået.

Hent DBKs ansøgningsskema til ordningen hér.