Bianca Tranberg, lærer og tovholder på boghandleruddannelsen

Coronakrisen påvirker bogbranchen i alle dens led. Boghandlerforeningen har talt med tovholder for Boghandleruddannelsen, Bianca Tranberg om de udfordringer, elever og lærere oplever for tiden.

Hvordan kommer I igennem krisen?
Bianca Tranberg: ”Ved at tænke i nye baner, fx, hvordan kan man stadig få en god dialog med eleverne?

Vi prøver i så stort omfang som muligt at køre alle undervisningsforløb online nu. Hertil anvendes platforme, som eleverne kender fra deres almindelige undervisning, og derudover modtager de et par videohilsner – det, at se en levende underviser, understøtter jo relationerne og nærheden. Vi holder også Skypemøder, så eleverne ser hinanden.”

Får eleverne en lige så god undervisning, som de plejer?
Bianca Tranberg: “Selvfølgelig. Ud fra de rammer og vilkår, som vi befinder os i pt., gør vi alt for at eleverne får en undervisning, som er på samme niveau, som de er vant til.

Det er klart, at det er nye måder at gøre tingene på, som eleverne skal forholde sig til. Undervisning er normalt meget dialogbaseret. Det går godt, men man mangler simpelthen dét, face to face giver. Så må man bruge det næstbedste. Fx bruger vi et digitalt diskussionsforum, så eleverne stadig kan agere og reagere kollektivt og mærke, de er en del af en klasse. De har også brug for sammen at adressere bekymringerne for, om der er en elevplads at komme tilbage til etc.”

Det kræver en del af kommunikationen fra din side?
Bianca Tranberg: ”At skulle undervise på distance via online kanaler – ja, det kræver noget kommunikativt. Kommunikationen skal informere, opmuntre, styrke nærheden og relationerne, men også være med til at reducere den tvivl og usikkerhed, som opstår hos eleverne i de her dage – hvilket kan være alt lige fra den nye online undervisningsform og eksamen/fagprøve til personlige bekymringer. Det kræver, at jeg kommunikativt har forskellige kasketter på. Arbejdet er meget mere end undervisning. Relationsbygning er vigtigt; at være en del af deres dagligdag.

Tiden her giver mig en bekræftelse af, at online er ok – men at den fysiske tilstedeværelse er meget vigtigt. Derfor lægger jeg også stor vægt på, at være løbende i dialog med mine elever – enten via videohilsner, mail eller via et Skypemøde”.

Hvordan påvirker lockdown elevernes fagprøver?
Bianca Tranberg: ”En stor del af fagprøven indebærer en praktiske del som afvikles ude i butikken. Elever, der skal op i juni har et problem med at få den afviklet. I samarbejdet med Undervisningsministeriet, har Tietgen udarbejdet en plan b, som går ud på, at eleverne gennemfører en teoribaseret fagprøve, det vil sige, at ansvaret og effekten af elevens indsats forbliver teoretisk.

I morgen har jeg tre elever til eksamen online. Normalt skal der være en person i samme rum som eleven, der skal sikre, at der ikke snydes med hjælpemidler, men på grund af coronakrisen har undervisningsministeriet dispenseret. Vi sidder altså en elev i ét rum, mig i et andet og censor i et tredje.”

Hvordan har I forberedt eleverne på den ændrede eksamensform?
Bianca Tranberg: ”Vi holdt en lille test i går – jeg vil gerne give dem tryghed inden selve eksamen. Det er vigtigt, at de føler sig trygge inden den store dag. Jeg har også holdt en peptalk på Skype; et lille mentalt løft. Det er noget med at huske dem på, at bedømmelsen jo ikke afhænger af internetforbindelsen.

 Men det, som jeg er ked af, især på elevernes vegne, er jo, at det ikke er en dag, som vi kender, hvor man efter eksamen kan ønsker hinanden tillykke og giver krammere. For det ér jo en stor dag, når man har taget eksamen, og derfor kommer der også et lille flag på skærmen bagefter. Jeg gør alt for at skabe de bedste rammer og stadig være med til at gøre det til en stor dag.”