Opdatering: pr. 5. maj er fire forskellige elever sat i forbindelse med i alt fem forskellige boghandlere, og som konsekvens er én af eleverne allerede nu startet hos en ny arbejdsgiver.

———-

Meddelelsen om Arnold Busck-kædens konkurs var måske særlig hård for én medarbejdergruppe, nemlig de 12 unge mennesker, som lige nu er i gang med en boghandleruddannelse i en Busck-butik.

Fire af eleverne er efter planen færdige med deres uddannelse i perioden fra juni til september i år. Hvis de ikke kan nå at finde en læreplads, der kan overtage resten deres læretid, sikrer Tietgen-skolen, at de kan gøre uddannelsen helt færdig på skolens praktikcenter.

For de øvrige otte er det derimod vigtigt at finde en læreplads, der vil overtage dem. De vil kunne gå på skolens eller et lokalt praktikcenter i mellemtiden, og Tietgen er ved at undersøge, om de samtidig også kan deltage i de almindelige skoleophold for boghandlerelever.

Boghandlerforeningen påtager sig en koordinerende rolle i arbejdet med at finde alternative lærepladser. Vi har sendt en mail til samtlige medlemmer med information om i hvilke byer eleverne har været i lære. Hvis jeres boghandel kunne forestille sig at tage én af eleverne i den resterende periode af vedkommendes elevtid (én har under et år og syv har over et år tilbage), så henvend jer til foreningen, så sørger vi for, at der bliver formidlet kontakt  mellem jer og den pågældende elev.

Når I overtager elevens uddannelsesaftale, forpligter I jer til at overtage oplæringsansvaret i resten af læretiden og til at betale eleven overenskomstmæssig elevløn (se dette dokument, side 3).

Tietgenskolen vil hjælpe med det praktiske papirarbejde; hvis I er i tvivl om noget i dén henseende, så kontakt Claus Øgendahl på tlf. 6545 2088 eller clog@tietgen.dk.