Den 26. maj blev det offentliggjort, at det Amazon-ejede The Book Depository (TBD) bliver kunde hos Förlagssystemet, et stort svensk boglogistik-firma. Dermed er der styr på den svenske distribution, hvis TBD – lige som i Danmark – begynder at forhandle med forlagene om at levere bøger.

I Danmark har omtalen af Gyldendals aftale med TBD fået forlaget til offentligt at understrege, at der ikke foreligger nogen aftale med selve Amazon, men kun med Amazons 100% ejede datterselskab.

Fra Boghandlerforeningens side opfatter vi samhandel med TBD som et skridt på vejen mod at handle med bøger på Amazon. TBD er i dag registreret forhandler hos Amazon på alle de engelsksprogede markeder, ligesom TBD på sin egen hjemmeside sælger bøger, som Amazon har udgivet. Når Amazon på et tidspunkt åbner en dansk eller skandinavisk hjemmeside, er der et meget kort skridt til, at TBD sælger sine eks. danske og svenske bøger dér.

Boghandlerforeningen understreger, at de danske boghandlere allerede i dag lever med konkurrencen mellem fysiske og virtuelle butikker, og foreningen repræsenterer som brancheorganisation begge typer i sit arbejde. Men et indtog fra Amazon vil efter al sandsynlighed føre til en helt ny konkurrencesituation, idet Amazon – som på alle sine øvrige markeder – vil forsøge at opnå så dominerende en position som muligt.

Læs Boghandlerforeningens pressemeddelelse fra den 20. maj hér.