Kristian Sondt har overtaget mediet Bogmarkedet, og med en fortid som boghandler, på forlag og en nutid som forlagsrepræsentant og med aktiviteter som @støtdinlokaleboghandel er han bestemt ikke et ubeskrevet blad i bogbranchen. Boghandlerforeningen har talt med Kristian om, hvordan Bogmarkedet kommer til at tage sig ud med ham ved roret.


Hvordan ser du Bogmarkedet som medie?

Jeg har fulgt det både som boghandler og forlagsmand fra forskellige medier, og jeg synes hele vejen, at Bogmarkedet har været et overblik. Hvis man er i bogbranchen, er det et dag-til-dag-medie, man kan orientere sig gennem.


Bogmarkedet har måske det man kunne kalde et lidt gammeldags hjemmesidelook. Skal der ske noget der?

Ja, det skal helt klart udvikles; designet bliver tænkes igennem, vi er allerede i gang. Det skal være mere lækkert og svare mere til branchens generelle look.


Hvad vil du skrue op for og ned for i Bogmarkedet?

Vi vil meget gerne bringe flere temaer og ikke bare pletvise nyheder. Virkelig komme rundt om et emne eller en aktuel sag gennem artikelserier, der når til bunds i stoffet – uanset hvad eller hvem i fødekæden, vi skriver om.

Vi vil også kigge mere på trends og aktuelle hændelser i kultur. Amanda Gormans digt ved indsættelsen af præsident Biden afstedkom en stor diskussion om hvad god litteratur er i både traditionelle-og sociale medier. Flere forfattere har også udtalt sig for og imod Gormans digt og performance, og Gorman udkommer nu på dansk på forlaget Lindhardt & Ringhof. Det ville være sådan en slags tema, Bogmarkedet kunne komme rigtig godt rundt om.

De mennesker, vi har tilknyttet som skribenter, er folk der kommer fra forskellige steder i bogbranchen, og som derfor også har forskellige kompetencer. Fx koordinerende redaktør Jesper Provstgaard Kristiansen som gennem sit virke som indkøber, afdelingschef og webkoordinator har kæmpestor viden om salgsstrategi og markedsføring. Jeg har ikke titel af chefredaktør men som ejer, og den koordinerende rolle som Jesper har, er vigtig, fordi det giver bladet en gode dynamik og afspejle diversiteten i branchen.

Jeg synes, vil jeg også tilføje, at vi som branche mangler tal, der ikke bare isoleret siger noget om, hvordan det går med bogsalget i den enkelte boghandlerkæde eller en bog fra det enkelte forlag. Vi mangler kvantitativ viden i branchen generelt. Derfor vil Bogmarkedet fremover sætte mere fokus på statistik og analyser.

Vores store drøm er at nå helt ud til de rette. At Bogmarkedets artikler bliver delt overalt på sociale medier og bliver en naturlig del af samtalen.


Hvad er boghandlernes største udfordring i disse år – udover pandemiens konsekvenser?

Streaming.  Og kampen om underholdningen. Det har det været i en del år.

Men noget andet er: Jeg tror ikke man i Danmark har opdyrket det fulde marked. Jeg tror, at der er flere læsere, end man har regnet med.

Vi har oplevet her under corona-nedlukningen, at læsning er en interesse, der boomer. Den tendens skal boghandlerne bruge til at blive mere synlige i en fart. Men det er vigtigt, at købsoplevelsen står mål med det, det kræver at få dem ned i butikken. Kunderne skal få den ekstra service og den viden og imødekommenhed, de ikke kan få på Amazon.

Boghandlen er oplagt som mødested, et kulturcentrum i bylivet. Jeg har set et par boghandlere være kreative, bl.a. en samtænkning af en cykelbutik og boghandel i Jylland. Man kan blive meget bedre til at tænke i interesser og behov og koble dem med bogsalget.

Kultureliten siger: ”Arnold Busck er gået konkurs, nej, hvor ærgerligt, for det var en rigtig boghandel”. En rigtig boghandel – er det én, der har bøger fra gulv til loft? Selvom om man sælger legetøj og trendvarer kan man godt være en ildsjæl i forhold til bøger og have en velassorteret bogafdeling. Spørgsmålet er, hvordan man definerer selv som boghandel i en fremtidig detailhandel. Hvad skal der til, for at folk vil gå ind i boghandlen frem for i Føtex eller på nettet? Det er spørgsmål, jeg synes boghandlerbranchen skal stille sig selv.


Du ejer også LICS (konsulentfirma, der tilbyder forlagsrepræsentation. Red.). Er du interesseret i via Bogmarkedet at bygge bro over den kulturkløft, mange mener der findes mellem forlagsfolk (indhold) og boghandlere (salg)? Hvordan vil du i givet fald gøre det?

Meget af problemet ligger i distributionen. Det at aflevere bøger og returnere er en ret stor del af forlagenes budget. Det er meget dyrt, og det går ud over diversiteten i udvalget. Man har simpelthen ikke råd til at udgive små, smalle, billige bøger, der ikke sælger ret meget, fordi en relativ stor andel af bogens kalkule går til distribution.

De tre store parter forlag, distributører og boghandler, der alle i sidste ende har øjnene på samme mål, kunne med fordel tage en snak om de bedste muligheder for salg: Hvordan laver vi det bedste salgsapparat – et som både er smidigt, effektivt og kan betale sig.


Hvad er Bogmarkedets vigtigste opgave ifølge dig?

At skabe samtaler mellem aktører i branchen. Vi er en lille branche med store institutioner og meget politik, men jeg synes ikke, man skal være bange for de politiske samtaler. Det handler om at opbygge tillid uden at sugercoate, og alle må bidrage til en stærkere branche med hvad de har.

Når vi konkurrerer med store drivkræfter som streaming, andre underholdningstilbud og Amazon skal vi være bedre til at arbejde sammen.


Hvad er visionen for Bogmarkedet?

At vi bliver et medie for alle, hvis interesse det er, at der købes og læses flere bøger: Forfattere, forlag, trykkerier, distributør, boghandler, anmeldere. Vi vil styrke branchen og dens aktører.

Og vi arbejder på, at få trafik nok til, at vi faktisk kan rykke ved nogle ting og blive en stemme i debatten på bogbranchens- og kulturens vegne.