Jørgen Simmelsgaard overtog boghandlen på Strandvejen i Hellerup, da Arnold Busck gik konkurs, og tog dermed et skridt over i en helt anden branche. I forvejen ejer han isenkramforretningen Kop & Kande, der ligger få meter fra boghandlen. Købet er en del af en større strategi, som skal sikre, at det lokale butiksliv bliver ved med at blomstre.

I et år med Corona i landet og flere nedlukninger, har detailhandlen haft mange udfordringer. For Jørgen Simmelsgaard har de største været faren for smitte – og dermed mere nedlukning.

”Det har været nødvendigt hele tiden at have en plan P, når vi ikke vidste hvordan morgendagen så ud. Men der har været meget at lave, for kunderne har gerne villet læse og spille brætspil,” fortæller Jørgen Simmelsgaard.

”Vi har heldigvis i det store hele undgået smitte. Vi havde et par ungarbejdere, der blev smittet – heldigvis ikke her i butikken – og dem hjemsendte vi, men ellers er vi gået fri.”

Synergieffekten

Simmelsgaard overtog boghandlen på Strandvejen efter Arnold Buscks konkurs, som nu er blevet til en Bog & idé. Det var lidt af en satsning under pandemien. Hvordan er det egentlig gået?

”Jeg så på tallene, og det var en sund og god forretning. Jeg kunne se en fortsat god forretning, hvis man tilførte den noget af det, der ikke er bøger – flere brætspil og flere kontorartikler,” siger Jørgen Simmelsgaard.

”Og det er gået helt forrygende. Vi har haft stor stigning i omsætningen; faktisk mange dage fordoblet omsætning i forhold til tallene i Arnold Busck-regi samme dag året før.”

Det giver en fordel, at Simmelsgaard har to butikker så tæt på hinanden. F.eks. bærer de ansatte i Kop & Kande t-shirts, der mindre kunden om, at boghandlen ligger så tæt på – og den anden vej rundt.

”Vi er kendt i lokalsamfundet for at drive kop og kande. Den kendthed vil vi gerne føre over til boghandlen – det er samme gode service, et stort sortiment og kompetente ansatte. Vi træner personalet i at kunne sælge både isenkram og bøger. Det giver også en fleksibilitet på bemandingen,” fortæller Jørgen Simmelsgaard.

En butik, der rammer folk i hjertet

Men kan man ville det samme med to så forskellige butikker?

”Jeg har samme mission i boghandlen som i isenkramforretningen: God service, bredt sortiment, ekspertise. Jeg ringede efter overtagelsen til Helle Busck og spurgte, hvem der var hendes bedste medarbejdere. To af dem ansatte jeg som butikschef og driftschef.”

”Derudover udvidede vi med næsten 200 hyldemeter, så vi havde plads til flere forskellige varer, og vi moderniserede butikken – gav den et nyt og åbent look. Med de elementer tilpassede vi os tiden og beliggenheden med Gentoftes store købekraft.”

Hvorfor er det efter din mening vigtigt at have en boghandel i sit lokalsamfund?

”Boghandlen er en meget populær butiksform, mange vil gerne stadig have fysiske bøger i hånden – det har vi også set de seneste 5 måneder. Bøger har en special plads i manges hjerter. Kunderne opholder sig i boghandlen i op til en halv time, fordi der i en boghandel er en puls og en stemning som folk kan lide. Det rammer folk i hjertet. Man vi gerne fordybe sig, og fordybelsen finder de ikke på nettet,” siger Jørgen Simmelsgaard.

Boghandlerforeningen har skudt en kampagne i gang, der vil sætte fokus på værdien af at handle lokalt. Kampagnen køres dels på nettet, dels i de fysiske boghandler, hvor man gennem forskelligt informationsmateriale vil gøre kunderne opmærksomme på, hvilke fordele det har for lokalsamfundet, at man bruger sin fysiske boghandel.

Tror du de kunder, som under nedlukningen er blevet vant til at handle på nettet, vil vende tilbage – og hvad skal der til for at de gør det?

Min verden ser sådan her ud: Den første genåbningsuge har vi haft en omsætning svarende til en måned. Jeg har en opfattelse af, at vores kunder været i bero under nedlukningen, de har ikke købt en masse på nettet. Og da vi så åbnede, væltede de ind,” siger Jørgen Simmelsgaard.

Lokalsamfundets fremtid

Ser du lige så lyst på fremtiden for detailhandlen?

”Jeg ser rigtig mange muligheder. Man har i 2020 fundet ud af, hvor tomt og trist, der er uden fysiske butikker, nettet er følelsestomt og besværligt, og kunderne ved ikke, hvem der står bag. Erkendelserne som følge af nedlukningen giver en renæssance for de lokale butikker,” siger Jørgen Simmelsgaard, og fortsætter:

”Personligt tror jeg 100% på de fysiske, lokale butikker, og det afspejler sig i min udviklingsstrategi. I 2019 købte jeg den smørrebrødsforretning, der ligger ved siden af Kop & Kande, og i 2020 købte jeg boghandlen. Nu kigger vi lidt på hvad den næste butik skal være.”

Hvad er dit ræsonnement bag lokale opkøb frem for i andre byer?

”Vi kan trække på en kendskabsgrad lokalt i stedet for at åbne den samme kæde i andre byer. Og vi har præsenteret kunderne for en liste af butikstyper og spurgt dem om, hvilke butikker de kunne tænke sig der lå lokalt i Gentofte. Vi vil gerne arbejde sammen med kunderne om udviklingen.”

”Der har været en forudsigelse om, at halvdelen af alle handelsbyer vil forsvinde i 2030. En handelsby defineres ved et mix af butikker, der gør at man gerne vil handle lokalt. Den forudsigelse går vi imod her i det lokale handelsliv. Vi har 200 butikker i handelsstandsforeningen i Gentofte. Hvis bare ti butikker om året gør som os, sikrer vi liv og sørger for at den forudsigelse ikke holder stik,” siger Jørgen Simmelsgaard og slutter:

”Det handler om at tage lokalt ansvar – med dét og lidt købmandskab kan vi sagtens skabe en god fremtid for lokalsamfundet.”

Læs også: Interviewet med kædeejer Mike Jensen fra Bog & idé: Boghandlere må ikke være bange for at tænke stort