Siden 1. marts er kunderne strømmet til de mange danske boghandler, som fik lov at åbne igen efter at have været tvangslukket siden juleaften. Butikkerne har håndteret kundestrømmen effektivt og sikkert, og kunderne har accepteret de skærpede krav til det maksimale antal kunder i butikkerne.

Men i mindst 40 danske boghandler ser de ansatte stadig langt efter kunderne. Begrundelsen er fortsat, at boghandlerne ligger i en arkade, et indkøbscenter eller i et varehus. Det afskærer mange kunder fra at komme i en fysisk boghandel, og de 20% af bogkunderne, som normalt ville komme i centrene, må gå til strøgbutikkerne i stedet, hvorved presset bliver højere dér, fordi kunderne ikke bliver jævnt fordelt på samtlige butikker.

Folketinget har netop offentliggjort nye genåbninger fra mandag den 22. marts, og igen er åbningen af centrene udskudt – nu foreløbig til efter påske.

”Fra bogbranchens side savner vi dokumentation for, at smitterisikoen er så meget større i en boghandel, der ligger i et indkøbscenter, end i en af de nu genåbnede boghandler”, siger boghandler Lone Haagerup, som er formand for Boghandlerforeningen.

”Langt de fleste centre ville sagtens kunne håndtere og kontrollere kundestrømmen, så der kunne holdes den fornødne afstand i gangene, og i selve butikkerne viser vores erfaringer jo, at det også sagtens kan lade sig gøre”.

I lande som Italien, Frankrig, Tyskland og Portugal tog man i forbindelse med pandemiens anden store nedlukning konsekvensen af, at den første nedlukning havde dokumenteret en øget efterspørgsel efter litteratur og underholdning – varer, som på linje med eks. fødevarer og kosttilskud er vigtige for mange menneskers velbefindende og deres evne til at komme helskindet gennem krisen. Derfor blev boghandlerne i disse lande genåbnet før de fleste andre typer af udvalgsvarebutikker.

”Man kunne i Danmark være kommet til den samme konklusion for længe siden, også hvad angår centerboghandlerne”, siger formand for Danske Forlag Lars Boesgaard.

”Det ville være god kulturpolitik, hvis man ligesom i andre lande helt friholdt boghandlerne fra at lukke ned og dermed anerkender, at bøger er vigtige for den mentale trivsel. Åbne boghandler giver et boost for litteraturen og læseglæden hos både børn og voksne”.

Fra forfatterforeningernes side håber man også på, at boghandlerbranchen snart bliver helt genåbnet. ”Det er helt afgørende, at vi får åbnet de sidste boghandler også. Den øgede læselyst har et stort potentiale for genrejsningen af vores mentale sundhed under og efter pandemien. Lad os give alle adgang til bøger, uanset den lokale boghandels beliggenhed. Det mener jeg er både forsvarligt og påkrævet”, siger Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening.

Kontakt:

Formand for Boghandlerforeningen Lone Haagerup tlf. 20 41 22 88
Formand for Danske Forlag, adm. dir. L&R Lars Boesgaard tlf. 29 43 38 90
Formand for Danske Skønlitterære Forfattere Peter Adolphsen tlf. 61 28 43 16
Formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby tlf. 50 12 87 24