Efter år med pres på salget af bøger i en udfordret branche, steg bogsalget på tværs af alle genrer og formater i coronaåret 2020.

Bogsalget steg med 5,6 procent i 2020. I en branche, som gennem de seneste mange år i bedste fald har kunnet præstere en marginal fremgang grænsende til status quo, er en fremgang af den størrelse markant og stik mod forventningerne.

I en undersøgelse fra maj 2020 meldte 8 af 10 forlag således om faldende salg på grund af corona – og det skete næsten samtidig med, at boghandlerkæden Arnold Busck gik konkurs foråret 2020.

>>I kroner og ører er der tale om en vækst på lige knap 100 mio. kr. fra 1,679 mia. kr. i 2019 til 1,774 mia. kr. i 2020<<

Men året endte altså anderledes, viser den årlige opgørelse over branchens tilstand, som interesseorganisationen Danske Forlag netop har offentliggjort i sin årsrapport 2020. Statistikken omfatter omkring 80 pct. af danske forlags salg.

I kroner og ører er der tale om en vækst på lige knap 100 mio. kr. fra 1,679 mia. kr. i 2019 til 1,774 mia. kr. i 2020.

“En omsætningsstigning på 5,6 pct. i et år med nedlukninger og corona-restriktioner vidner om stor interesse for læsning og fordybelse, og vi glæder os over, at bogsalget er kommet godt og styrket igennem 2020. Nedlukninger har accelereret efterspørgslen efter især lydbøger, men det positive er, at det ikke skete på bekostning af den trykte bog, som har bevaret en stærk position,” siger bestyrelsesformand i Danske Forlag Lars Boesgaard, der også er adm. direktør i Lindhardt og Ringhof.

>>Endnu mere opsigtsvækkende er det, at salget af trykte bøger gik frem – en direkte modsatrettet udvikling sammenholdt med de seneste mange års ryk i markedet, hvor flere bruger bøger digitalt<<

Fremgang for trykte bøger over hele linjen

Der har været fremgang i salget inden for alle genrer i både trykte og digitale formater. Især skønlitteraturen har klaret sig ekstraordinært godt gennem året, hvor salget steg med 9,1 pct. svarende til 40,2 mio. kr.

Endnu mere opsigtsvækkende er det, at salget af trykte bøger gik frem – en direkte modsatrettet udvikling sammenholdt med de seneste mange års ryk i markedet, hvor flere bruger bøger digitalt.

I 2019 faldt printmarkedet således med 4,6 pct., mens det året forinden fald med 2,9 pct.

Men i 2020 indbragte printsalget 1,31 mia kr. – en stigning fra 1,29 mia. kr. i 2019. Printsalget står i øvrigt stadig for den absolut største del af forlagenes indtægter, nærmere bestemt 73,6 pct.

Det digitale salg står dog for den største fremgang og selvom print udgør det primære forretningsben, så er det digitale salgs andel steget fra 23,1 pct. i 2019 til mere end en fjerdedel af det samlede salg i 2020 med en omsætning på 476,5 mio. kr.

Voldsom lydbogsvækst

Isoleret steg det digitale salg i 2020 med 20,6 pct., drevet frem af især af lydbøgerne, som genererede en vækst på 58 pct. Det skal ses i lyset af, at lydbogssalget i flere år er vokset kraftigt. I 2020 indbragte lydbøgerne 159,2 mio. kr. mod lige over 100 mio. kr. året inden.

Også salget af e-bøger steg, men kun i begrænset omfang med 3 pct. fra 85,5 mio. kr. i 2019 til 88 mio. kr. sidste år.

>>Mens skønlitteraturen voksede mest med 9,1 pct. til knap 482 mio. kr., så steg salget af faglitteratur med 5,8 pct. til 427 mio. kr. og litteratur til børn og unge steg med 3,7 pct. til knap 251 mio. kr<<

Selvom lydbøger tager prisen for den digitale kategori med mest fart over feltet, så er det stadig “andet digitalt salg”, der primært dækker over indtægter fra undervisningsportaler til skoler og ungdomsuddannelser, som er den største kilde til digital omsætning. Her hentede forlagsbranchen 220,3 mio. kr. i 2020.

Som nævnt var der fremgang over hele genre-linjen i årets løb. Mens skønlitteraturen voksede mest med 9,1 pct. til knap 482 mio. kr., så steg salget af faglitteratur med 5,8 pct. til 427 mio. kr. og litteratur til børn og unge steg med 3,7 pct. til knap 251 mio. kr.

Den største salgskategori fordelt på genrer er stadig læremidler, der også steg med 3,7 pct. og dermed nåede en omsætning 614 mio. kr.

>>Det positive er, at den digitale stigning ikke er sket på bekostning af de trykte skønlitterære bøger, som viser en  omsætningsstigning på 1,2 procent<<

Salget af trykt faglitteratur er steget med 4,2 procent, men den væsentligste del af stigningerne skyldes det digitale salg. Læserne har haft stor efterspørgsel på digital skønlitteratur – salget er steget med 31,5 procent fra 115,6 mio. kr. i 2019 til 152 mio. kr. i 2020, jævnfør Danske Forlags årsrapport.

Online fylder men ikke på bekostning af trykte bøger

Den kraftige stigning i efterspørgslen på digitale formater hænger formentlig sammen med hjemsendelser og nedlukning af samfundet, herunder de fysiske butikker, der blev gennemført på grund af coronapandemien, .

“Dermed er 31,5 pct. af forlagenes omsætning af skønlitteratur digital. Det positive er, at den digitale stigning ikke er sket på bekostning af de trykte skønlitterære bøger, som viser en omsætningsstigning på 1,2 pct.,” lyder det i rapporten, som også peger på, at der inden for børnelitteraturen er sket en markant digital stigning på 36 pct. i 2020.

Den digitale andel af børnebøgerne landede dermed på 16,8 pct. Det er især drevet af salget til bibliotekernes streamingtjeneste Ereolen, hvor der er set en stigning på næsten 50 pct. til 24,1 mio. kr.

Artiklen er baseret på Mediawatchs artikel fra 7. april 2021.