Lovforslag fra Skatteministeriet vil presse forlagene, mener brancheorganisationen Danske Forlag, der giver udspillet hård medfart i høringssvar.

Det vil ramme forlagsbranchen, hvis et lovforslag om at indføre moms på rettighedsbetalinger indføres som planlagt fra 2023, siger Danske Forlag. Det gør interesseorganisationen i sit høringssvar til udkastet, som vil ændre momslovgivningen, så rettighedsbetalinger på fx musik, bøger og film- og tv-produktioner pålægges moms, hvis beløbet overstiger 50.000 kr.

Rettighedsbetaling er det, man modtager, for at andre får rettighed til at bruge det indhold, man har lavet. Hvis rettighederne til en bog bliver købt for (rent illustrativt) 10.000 kroner, vil forfatteren, hvis loven bliver gennemført, miste 2.000 kroner (inkl. moms).

Ændringen er en nødvendighed for at Danmark kan handle i overensstemmelse med EU-retten, siger Skatteministeriet. EU-retten siger nemlig, at licens til ophavsrettigheder på kunstnerisk virke ikke kan sælges uden moms. Men skiftet vil kræve en milliondyr omstilling, der i sidste ende risikerer at svække indholdsproduktion, lyder det fra aktørerne i mediebranchen.

”Lovforslaget vil indebære betydelige administrative og hermed forbundne økonomiske byrder for forfattere og forlag, da forslaget betyder en fundamental ændring af den proces, som i dag praktiseres, hvor vederlag til forfattere fra forlag for kunstnerisk virksomhed ikke tillægges moms. Det er vores bekymring, at ændringen kan få den betydning, at forfattere opgiver deres forfatteraktiviteter, og at de øgede omkostninger hos forlagene betyder færre udgivelser. Dermed kan lovforslaget i sidste ende få betydning for bredden i dansk litteratur,” skriver Danske Forlag i sit høringssvar.

Længere implementeringstid og højere bundgrænse

Organisationen har spurgt de tre store forlag Gyldendal, Lindhardt og Ringhof og Politikens Forlag, hvad loven vil betyde for dem. Forlagene forventer, at det vil forøge de administrative omkostninger årlig med mellem en halv og halvanden mio. kr. plus engangsomkostninger.

Skatteministeriet vil have ændringen indført fra 2023, men Danske Forlag vil have det udsat minimum to år. Interesseorganisationen mener, at implementeringen af lovforslaget bør udsættes for at give tid til at omstille den administration og praksis, der knytter sig til rettighedsforvaltning, og ønsker at bundgrænsen for momskravet bliver hævet fra 50.000 kr. til 300.000 kr.