Kære medlem af Boghandlerforeningen

Vi indkalder hermed til foreningens ordinære generalforsamling, som i år afholdes den 24. maj 2022 kl. 12.00 på Børsen i København.

Vedhæftet er indkaldelsen med dagsorden, liste over medlemmer i den fællesvalggruppe samt fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til foreningens sekretariat på adressen hms@danskerhverv.dk senest mandag den 2. maj 2022.

Er du forhindret i at deltage, kan du give fuldmagt til et andet medlem, der deltager på generalforsamlingen. Skabelon til fuldmagt er vedhæftet.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret en sandwich. Vi håber, at du har lyst til at møde op og støtte op omkring din forening og møde de andre medlemmer og bestyrelsen. Vi vil sætte pris på, at du tilmelder dig til kdj@danskerhverv.dk.

 

På bestyrelsens vegne

 

Indkaldelse til generalforsamling 2022 final

Fuldmagt til GF 2022