Den 24. maj afholdt Boghandlerforeningen den ordinære generalforsamling på Børsen i København. Generalforsamlingen fulgte den vedtægtsbestemte dagsorden. Det fulde referat kan læses her

Den nyvalgte bestyrelse består af:
– Lone Haagerup – Bog & Idé Nibe
– Lise Scharff – Polyteknisk Boghandel
– Marianne Lyngby Pedersen – Indeks Retail
– Natasha Brandt – Saxo.com
– Jens Viltoft – Stakbogladen Aarhus

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde med
Lone Haagerup som formand og Lise Scharff som næstformand.