Boghandlerforeningens nyhedsbrev

overskrift-gron

24. februar 2021

Ugle_mundbind_logogrøn bred 4

Strøgbutikkerne kan åbne igen - nu gælder det centerbutikkerne!

Main Street in a small city in Denmark
Information:
Bo Dybkær,
Bo@boghandlerne.dk
Som håbet meddelte regeringen i dag, at udvalgsvarebutikker på under 5.000 kvm. kan genåbne den 1. marts. Men centerbutikkerne blev forbigået og kan dermed se frem til en forlængelse af deres nu to måneder lange, anden tvangslukning.


Som tidligere venter vi nu på, at embedsværket bliver helt færdige med de eventuelle nye regler, opslag o.l., som skal overholdes og bruges ifm. genåbningen - eks. regler om afstand, antal kunder i butikken o.l. Men alle, som kan åbne, kan nu endelig se lys for enden af tunnelen og begynde at forberede sig på at byde kunderne indenfor igen.

Umiddelbart efter den 1. marts udsender foreningen kampagne-prøvematerialer til de genåbnede butikker, så I kan beslutte jer for, hvordan I vil være med i den gratis fælleskampagne "Min Lokale Boghandel" / "Min Danske Boghandel".

Til orientering vil vi lige nævne, hvad foreningen fra sin side har gjort på medlemmernes vegne for at presse på for den beslutning, regeringen tog i dag:

I januar rettede foreningen henvendelse til Erhvervsministeren og formanden for Folketingets erhvervsudvalg med argumenter om, at konkurrencen på bogmarkedet var skævvredet, når boghandlere måtte holde lukket, mens supermarkeder og hypermarkeder frit kunne sælge bøger.

I ugen op til de politiske forhandlinger på Christiansborg har Boghandlerforeningen sammen med en række detailkæder og -brancher finansieret en fælles PR-indsats med henblik på at argumentere for en hurtig genåbning af udvalgsvarebutikkerne. PR-indsatsen har foreløbig resulteret i 48 omtaler i både trykte og elektroniske medier, både lokalt og regionalt.

Dagen før forhandlingerne udsendte vi i samarbejde med Danske Forlag og forfatterforeningerne en pressemeddelelse, som også gik direkte til Folketingets partiledere og politiske ordførere samt til Kulturministeren.

Vi er overbevist om, at de ovennævnte initiativer har været med til at øge presset for at genåbne butikkerne, men kampen er ikke slut, før også centerbutikkerne kan slå dørene op igen. Der er booket møder med to kulturordførere i den kommende uge - vi vil i de følgende uger vende tilbage med orientering om evt. yderligere initiativer.

SoMe-seminarer i foråret 2021

Det gav stor positiv respons, da foreningen afholdt tre seminarer om sociale medier i august 2020, og vi har derfor besluttet at afholde et nyt seminar - denne gang online.

På webinaret vil deltagerne få en indføring i, hvordan man bedst bruger platforme som Facebook og Instagram i den daglige kommunikation med kunderne og i arbejdet med kampagner.

Efter store udfordringer som følge af corona og nedlukning er det blevet endnu vigtigere for boghandlerbranchen at vi får vores kunders opmærksomhed og kan kommunikere med dem på de platforme, hvor de i forvejen befinder sig.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de budskaber og det materiale, som foreningen stiller til rådighed i forbindelse med den kommende kampagne Min lokale boghandel/ Min danske boghandel. Materialet sendes ud inden seminaret.

Tilmelding kommer til at foregå via MemberSite. Vi sender yderligere information ud snarest.
SoMe knapper 200x133
Information:
Christine Lind Ditlevsen,
christine@boghandlerne.dk
HUSK:
Boghandlerforeningen har oprettet en
Facebook-gruppe for medlemmer
for at give os alle et lukket forum at tale sammen i. Vi opfordrer jer alle til at melde jer ind i gruppen, som lige nu har 45 medlemmer.

Nyt samarbejde om FB-reklame for den lokale handel

Støt din lokale boghandler 634x661
Information:
Christine Lind Ditlevsen,
christine@boghandlerne.dk
Foreningen har talt længe om den kommende kampagne "Min Lokale Boghandel"/ "Min Danske Boghandel", men har måttet udskyde den af flere omgange på grund af coronanedlukningen.

I mellemtiden har vi fundet en ny samarbejdspartner, der vil det samme som foreningen. Facebooksiden "Støt din lokale boghandel" er åbnet af tidligere boghandler og litterær konsulent Kristian Sondt, som vil sprede det gode budskab generelt og helt specifikt gerne vil være med til at synliggøre også Boghandlerforeningens kampagne digitalt.

"Støt din lokale boghandel" opfordrer også boghandlerne til at dele opslag på Facebooksiden. Vi glæder os til samarbejdet!
Baggrundsbillede 11 1920x732

"Danskernes Bogkøb" dokumenterer stor forskydning fra butik til nettet under nedlukningerne

Hvert år i februar gennemfører Boghandlerforeningen og Danske Forlag undersøgelsen "Danskernes Bogkøb", hvor et repræsentativt udsnit af danskere bliver spurgt til deres bogkøbsvaner.

I de senere år har danskerne givet udtryk for, at de bruger den fysiske boghandel stadigt mere, mest på bekostning af supermarkeder og bogklubber, mens netsalget og streaming stadig vokser langsomt, men støt.

Det er dermed ikke dramatiske udsving, man normalt ser i undersøgelsen, men det har i dén grad ændret sig med årets udgave, som dækker hele corona-pandemien: fra februar 2020 til februar 2021.

Foreningen har endnu ikke gravet sig igennem hele materialet, men umiddelbart træder de følgende tal meget tydeligt frem:
  • Den sidste bog, respondenterne har købt, blev i kun 39% af tilfældene købt i en fysisk boghandel – en nedgang i forhold til februar 2020 på 15%-point – mens den i 36% af tilfældene blev købt i en internetboghandel – en fremgang på 17%-points.
  • Streamingtjenesterne har under nedlukningerne fortsat deres vækst; nu abonnerer knap 23% af danskerne på en streamingtjeneste mod kun 17% for et år siden.
Vi vil snarest muligt lægge yderligere fakta fra årets undersøgelse frem.
Information:
Bo Dybkær,
Bo@boghandlerne.dk

Satser i butiksoverenskomsten skal reguleres

Bogomsætning BrianAJackson 200x145
Information:
Bo Dybkær,
Bo@boghandlerne.dk
Lønsatserne i Butiksoverenskomsten stiger pr. 1. marts 2021. Har I overenskomstansatte medarbejdere, som aflønnes med minimalløn, skal deres satser derfor reguleres.

Ud over lønsatserne skal satserne for forskudttidstillæg, Fritvalgs Lønkonto og feriefridagsopsparing reguleres.

Se hele overenskomsten 2020-23 hér.

Nyheder fra hjemmesiden:

Otte bogelskeres yndlingsboghandler

Boghandlerforeningen har bedt Klaus Rothstein, Karen Dich, Per Stig Møller, Knud Romer, Sarah Skarum, Bertel Haarder, Annegrethe Rasmussen og Torben Sangild fortælle om deres yndlingsboghandel og om de bøger, de er gladest for. Vi savner vores fysiske boghandel! Vi vil nemlig gå at snuse: tjekke romanhylden, tage en bog mellem hænderne, læse på omslaget og blive inspireret, skrive små beskeder …
Otte bogelskeres yndlingsboghandler
header
Boghandlerforeningens Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen,
Børsen, 1217 København K
info@boghandlerne.dk www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00