Boghandlerforeningens nyhedsbrev

overskrift-gron

30. april 2020

ugle-header-nyhedsbrev

Arnold Busck konkurs

Mandag den 27. april 2020 blev en sort dag i en grå corona-tid for bogbranchen, da Arnold Busck-kæden efter næsten 125 år måtte kaste håndklædet i ringen og indgive konkursbegæring. Likviditeten rakte ikke længere, og godt 400 medarbejdere stod pludselig uden arbejde.
Ifølge Bogmarkedet arbejder boets kurator, advokat Peter W.P. Krarup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen, med flere interesserede aftagere af både Arnold Buscks webshop og nogle af kædens butikker.
Fra Boghandlerforeningens side krydser vi fingre for, at mange af dem kan videreføres af andre boghandlere. Busck-kædens butikker udmærkede sig ved mange strøgplaceringer, og en god håndfuld byer vil stå helt uden boghandel, efter at den lokale Arnold Busck er lukket.
Som konsekvens af konkursen er foreningens formand, Helle Busck Fensvig, udtrådt af bestyrelsen. Boghandlerforeningen takker Helle for godt samarbejde gennem årene - de seneste to år som formand – og ønsker hende og medarbejderne alt det bedste nu og fremover.
arnoldbusck_4f_sort_payoff
Information:
Bo Dybkær,
bo@boghandlerne.dk
unnamed (3)
Information:
Bo Dybkær,
bo@boghandlerne.dk

Hjælp Arnold Buscks elever videre

Meddelelsen om Arnold Busck-kædens konkurs var måske særlig hård for én medarbejdergruppe, nemlig de 13 unge mennesker, som lige nu er i gang med en boghandleruddannelse i en Busck-butik.
Fire af eleverne er efter planen færdige med deres uddannelse i denne sommer, og Tietgen-skolen sikrer, at de kan gøre uddannelsen helt færdig på skolens praktikcenter, hvis det ikke hurtigt lykkes dem at finde en læreplads, der vil overtage deres uddannelsesaftale.
For de øvrige ni er det derimod vigtigt at finde en læreplads, der vil overtage dem. De vil kunne gå på skolens eller et lokalt praktikcenter i mellemtiden, og Tietgen er ved at undersøge, om de samtidig også kan deltage i de almindelige skoleophold for boghandlerelever.
Boghandlerforeningen påtager sig en koordinerende rolle i arbejdet med at finde alternative lærepladser. Vi vil senest i løbet af i morgen, fredag den 1. maj, have et overblik over, hvor de enkelte elever bor i Danmark. Denne information vil vi udsende til samtlige medlemmer. Hvis jeres boghandel kunne forestille sig at tage én af eleverne i den resterende periode af vedkommendes elevtid (én har under et år og otte har over et år tilbage), så henvend jer derpå til foreningen, så sørger vi for, at der bliver formidlet kontakt.

Danskerne holder fast i boghandelen

Udmeldingen er blevet forsinket af corona-krisen, men selvfølgelig gennemførte Boghandlerforeningen og Danske Forlag undersøgelsen Danskernes Bogkøb i februar måned, som vi plejer.
Årets undersøgelse rummer ikke nogen opsigtsvækkende bevægelser i danskernes udsagn om, hvor mange bøger de køber, og hvor de køber dem. De vigtigste punkter er, at:
 • Hver sjette dansker siger de har et streaming-abonnement – enten som betalt abonnement eller som en del af f.eks. et mobilabonnement
 • Der er lidt flere kvinder end mænd, som har et streamingabonnement
 • Mellem 45% og 50% af dem er i aldersgruppen 30-39 år
 • Lidt flere end sidste år siger, at de har købt bøger fra midt november-midt februar. Det rimer meget godt med, at bøger i to forskellige undersøgelser i december scorede højt som danskernes julegaveønske. Til gengæld udviser andelen, som siger, at de har købt bøger det seneste år, en svagt faldende tendens siden 2016
 • Andelen, som siger, at de købte den seneste bog i en boghandel, er stabil - med en svagt stigende tendens siden 2015
Se tre forskellige vinkler på undersøgelsen på foreningens hjemmeside hér.
Vignetbillede 4 600x410
Information:
Bo Dybkær,
bo@boghandlerne.dk
SoMe knapper 200x133
Information:
Christine Lind Ditlevsen,
christine@boghandlerne.dk

Boghandlerforeningen går på Facebook

Det gør vi for at kunne formidle i et lidt hurtigere tempo, for at blive mere synlige og for bedre at kunne tale med medlemmerne.
Det vigtigste først: Boghandlerforeningen har nu, mere end nogensinde før, brug for at kunne kommunikere hurtigt og på relevante platforme til vores medlemmer. Og vi har også lyst til at kommunikere på en lettere måde end blot via nyhedsbrev og mail.
Derfor er vi i gang med oprette en gruppe, der er tilknyttet den nye Facebookside. Gruppen kommer udelukkende til at bestå af medlemmer af Boghandlerforeningen, sådan at den er et lukket forum, hvor der kan tales frit om emner i boghandler- og foreningsregi.
Foreningen vil med Facebookgruppen give medlemmerne hurtigere information, en lettere berøringsflade med foreningen og mulighed for at diskutere emner på en platform, hvor alle medlemmer kan give deres besyv med og kommunikere indbyrdes.
I Facebookgruppen vil der ligge:
 • Indhold, der kræver hurtig respons fra medlemmerne, f.eks. deadlines, der nærmer sig
 • Nyheder i branchen, så vi har mulighed for at kommentere på dem i et lukket, fagligt forum
 • Nyheder fra Boghandlerforeningen
 • Branchenyheder, som det kan være en fordel for medlemmerne at se (og kommentere på) samme dag, f.eks. skift, lukninger, økonomi og politiske nyheder. Også delt fra andre Facebooksider og sites.
Facebooksiden vil være en åben platform for alle, der er interesseret i bogmarkedet, men selvfølgelig med fokus på boghandel. Den har til formål at gøre boghandlerne mere synlige som samlet branche, at vise flere at Boghandlerforeningen findes og kan hjælpe – og at hjælpe med at danne netværk sammen med vores interessenter (forlag, DBK, beslægtede foreninger, medier med boginteresser).
På Facebooksiden vil der ligge:
 • Delinger af aktuelt/sjovt indhold fra jeres Facebooksider (som vi har fået lov til at dele af jer)
 • Indlæg fra foreningen
 • Delinger af nyheder, der er relevante for branchen.
Hjælp med at give siden og gruppen en god start: Gå ind på facebook.com/boghandlerne og klik ”Synes godt om” på siden.
Når gruppen er klar, vil I blive inviteret via Facebook – og vi skriver om det i nyhedsbrevet.

Husk MemberSite - og omsætningserklæring

Husk, at vi i fredags, den 24. april, udsendte en introduktion og vejledning til foreningens nye medlemssystem, MemberSite.
Se vejledningen hér.
Det er vigtigt, at alle medlemmer går ind på sitet og orienterer sig, tilretter deres stamoplysninger og opretter eventuelle ekstra brugere fra boghandelen. Første bundne opgave bliver at indberette bogomsætningen for senest afsluttede regnskabsår.
Deadline for indberetning er 30. juni 2020.
ugle-header-nyhedsbrev
Information:
Bo Dybkær,
bo@boghandlerne.dk

Nyheder fra hjemmesiden:

Mere lokal handel: Vis den bedste side af jer selv

Samfundets fokus på lokal handel er heldigvis blevet større under coronakrisen, i takt med at mange små butikker har lukket ned, og folk skal køre langt for at handle og opleve byliv. Det har ført til mange gode initiativer. Boghandlerforeningen har talt med fire idéudviklere, som sætter fokus på lokal handel gennem sociale medier, digitale platforme og byfester. Jan Mejlkjær …

Læs videre...

Mere lokal handel: Vis den bedste side af jer selv
footer
Boghandlerforeningens nyhedsbrev udgives af Boghandlerforeningen,
Børsen, 1217 København K
info@boghandlerne.dk - www.boghandlerforeningen.dk
Tlf. 3254 2255 - man-fre kl. 10-15.00