Ansæt en elev

Boghandlerelever kan have forskellige baggrunde. Nogle kommer lige fra gymnasiet eller folkeskolen, andre har været på arbejdsmarkedet et stykke tid, inden de bestemmer sig for at blive boghandler. Elever, som er fyldt 25 år på tidspunktet for indgåelsen af uddannelsesaftalen, kaldes voksenelever, og her gælder særlige regler.

Boghandleruddannelsen er en uddannelse til “Salgsassistent med profil” – med hovedforløb på Tietgen Business i Odense. Elevens øvrige uddannelsesmæssige baggrund og erfaring afgør, om han eller hun kan starte direkte på hovedforløbet eller skal igennem et grundforløb først. Kontakt Tietgen, hvis du er i tvivl.

Det er relativt enkelt at ansætte en elev (se links til vejledning nederst på siden). Men det kræver selvfølgelig noget administration – ikke kun, når uddannelsesaftalen indgås, men også, når eleven og den oplæringsansvarlige undervejs skal følge op på og ajourføre praktikplanen. Vigtigst af alt er, at boghandleren forinden nøje overvejer, hvordan eleven hjemme i butikken kan få den nødvendige oplæring, hvordan arbejdet i butikken kan understøtte den læring, eleven modtager på sine skoleophold, og hvordan man kan give eleven den nødvendige frihed og tilstrækkeligt varierende udfordringer til at han eller hun har fået føling med alle aspekter af boghandel, når det er tid at gennemføre en fagprøve.

Butikselever skal aflønnes efter taksten for elever i Butiksoverenskomsten. De skal ikke have en pensionsordning, men arbejdsgiver er forpligtet til at forsikre eleverne under uddannelsen. Eksempelvis tilbyder PFA “PFA Start” til elever og lærlinge, som indeholder erhvervsevneforsikring, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og livsforsikring.

Under det to-årige uddannelsesforløb er en elev  billigere i løn end en uddannet medarbejder, men hvis man primært ansætter en elev af dén grund, snyder man både sig selv og eleven. Boghandlerbranchen har hårdt brug for veluddannet, motiveret arbejdskraft, hvis de fysiske boghandler skal overleve på længere sigt. Og når samspillet mellem læreplads, elev og skole fungerer godt og eleven får frihed, udfordringer og opbakning undervejs, oplever de fleste boghandlere, at én eller flere elever tilfører butikken energi, inspiration, nytænkning og et engagement, som kunderne kan mærke.

Husk, at Tietgenskolen står klar med råd og vejledning fra dag ét og under hele uddannelsen.

Uddannelsesnævnet: de generelle optagelseskrav til uddannelsen

Butiksoverenskomsten 2020-2023


Find mere information på Tietgens hjemmeside hér:

Ansæt en elev – trin for trin

Om elever under 25 år

Om voksenelever