Boghandlere slipper for at betale sagsomkostninger

Politiets Efterretningstjeneste har besluttet ikke at opkræve de sagsomkostninger, som ca. 100 tilfældigt udvalgte boghandlere blev pålagt i forbindelse med fogedforbudet mod bogen “Syv år for PET, Jakob Scharfs tid”. Beslutningen kommer efter at de berørte boghandlere – som var blevet udpeget ved, at PET bl.a. lavede en google-søgning – til gengæld har erklæret, at de […]

PET overdrager bog-sag til Københavns Politi

PET overdrog den 11. oktober sagen om bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” til Københavns Politi. PET begrunder skridtet med, at “det er PET’s vurdering, at bogen, der bl.a. bygger på interviews med tidligere chef for PET Jakob Scharf, indeholder oplysninger fra Jakob Scharf, som er omfattet af hans tavshedspligt. Det er således PET’s […]

PET beder byretten ophæve fogedforbud mod bogen “Syv år for PET”

Af en pressemeddelelse fra PET tirsdag morgen den 11. oktober fremgår: “PET har i dag anmodet Københavns Byret om at ophæve forbuddene og beslaglæggelsen angående bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” med virkning fra den 9. oktober 2016 kl. 03.12. Anmodningen gælder både forbuddet i kendelsen af 6. oktober vedrørende ArtPeople A/S (People’s […]

99 Boghandlere og kædevirksomheder afkrævet sagsomkostninger i PET-bogssagen

I Københavns Byrets dom vedr. fogedforbud mod salg og gengivelse af bogen “Syv år for PET” nævnes i alt 99 boghandlere og kædevirksomheder, som pålægges sagsomkostninger. En hurtig gennemgang af listen afslører, at den domineres af Bog&Idé-butikker og butikker fra de øvrige kæder under Indeks Retail. Arnold Busck-kæden er kun repræsenteret med virksomhedens hovedadresse, det samme gælder […]

Indslag på TV2 Fyn om boghandlerbranchen

Med udgangspunkt i historien om Årets Boghandler, Pernille Kjær Stenstrøm fra Kjærs Bøger i Odense, bragte TV2 Fyn onsdag den 5. oktober kl. 18.00 et længere indslag om udfordringer og glæder ved at åbne og drive en boghandel. Foreningens direktør, Bo Dybkær, var med fra studiet i København og kommenterede de problemstillinger, udsendelsen bragte op. […]

Regeringens lovprogram er offentliggjort

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovprogram for 2016-17. Specielt to kommende lovforslag er interessante set med boghandlerbriller: Dels et kommende forslag om ændringer af erhvervslejeloven, dels et forslag om ændring af planloven. Mht. erhvervslejeloven nævner regeringen allerede nu to elementer: dels et ønske om mere gennemsigtighed for at bekæmpe skjulte huslejerabatter, […]

Bog- & Litteraturpanelets årsrapport 2016

Bog- og Litteraturpanelet, som blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved i 2014, har netop offentliggjort sin seneste årsrapport – om ”Bogen og Litteraturens Vilkår 2016”. Rapporten tager temperaturen på produktion, distribution og forbrug af bøger i Danmark og drager enkelte sammenligninger til bl.a. det øvrige skandinaviske bogmarked. Både Boghandlerforeningen og Danske Forlag har bidraget […]

Fotos fra Elevtræf 2016

Her tilføjer vi løbende fotos fra det igangværende elevtræf den 27. og 28. september på Handelsfagskolen i Skåde. Se mere information om træffet her.   Jens Heissel fra Enigma fortæller om brætspil.                     Derefter afprøver eleverne fem af spillene               […]

Handelsfagskolen fylder 50

Handelsfagskolen – Danmarks første branche- og varekundskabsskole – fylder 50 For 50 år siden gik 10 detailbrancher sammen om at oprette en særlig branche- og varekundskabsskole for butikslærlinge. Handelskostskolen, siden Handelsfagskolen, skulle imødekomme den tids stigende specialisering i detailhandlen. Hvert år ansætter detailbranchen mange hundrede unge i uddannelsesforløb til salgsassistenter med profil. Eleverne veksler mellem […]