Abonnementer og priser

Medlemskab af Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningens grundkontingent udgør for hvert medlem kr. 1.400 i kvartalet. Hertil kommer et tillægskontingent på 0,12% af bogomsætningen, dog højest kr. 9.000 i kvartalet.

Medlemmer opnår en række fordele, som er nærmere beskrevet hér.