Abonnementer og priser

(Alle priser er ekskl. moms.)

Medlemskab af Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningens grundkontingent udgør for hvert medlem 2.426 kr./år. Hertil kommer et tillægskontingent på 0,9 promille af den årlige bogomsætning.

Medlemmer opnår en række fordele, og de får rabat på foreningens abonnementsordninger og services som beskrevet nedenfor.

 

BogInfo-abonnement inkl. BiBi og BiBop

Lille bruger

(dvs. administrator + én bruger i Bogportalen pr. måned og én BiBi-installation)

Listepris: 858 kr./md.
Medlemspris: 429 kr./md.

Mellem bruger

(dvs. administrator + 2-3 brugere i Bogportalen pr. måned og 2-3 BiBi-installationer)

Listepris: 1602 kr./md.
Medlemspris: 801 kr./md.

Stor bruger

(dvs. administrator + 4 eller flere brugere i Bogportalen pr. måned og 4 eller flere BiBi-installationer)

Listepris: 1790 kr./md.
Medlemspris: 895 kr./md.

Ved nytegning af et BogInfo-abonnement, hvor man ønsker installation af BiBi, vil der være en installationspris, der dækker opsætning og support ved installation af BiBi. Prisen er kr. 3.000.

 

Dataleverance til brug for internetboghandel

Startbeløb

Listepris: 100.000 kr.
Medlemspris: 100.000 kr.

Abonnement

Listepris: 2,5 % af årlig bogomsætning, dog min. 2.500 kr./md.
Medlemspris: 2,0 % af årlig bogomsætning, dog min. 2.500 kr./md.

Abonnement ved brug i ERPsystem

Listepris: kr. 424 kr./md./butik
Medlemspris: 318 kr./md./butik

Tillæg for prismatrix

Listepris: 200 kr./md./butik
Medlemspris: 150 kr./md./butik

Rabatskala

Abonnementsprisen rummer en skala med faldende abonnementsatser ved stigende omsætning:

Listepris: Abonnementssatsen kan falde til 1,75 % af årlig bogomsætning, når denne udgør 15 mio./år.
Medlemspris: Abonnementssatsen kan falde til 1,25 % af årlig bogomsætning, når denne udgør 15 mio./ år.

 

Dataleverance til brug i varekartotek (alene intern brug)

Startbeløb

Listepris: 16.000 kr.
Medlemspris: 12.000 kr.

Abonnement

Listepris: 424 kr./md./butik
Medlemspris: 318 kr./md./butik

Tillæg for prismatrix

Listepris: 200 kr./md./butik
Medlemspris: 150 kr./md./butik

 

Levering af EDI-fakturaer

Listepris: 164 kr./md.
Medlemspris: 82 kr./md.