Hvad mener Boghandlerforeningen?

Et rigt og let tilgængeligt udvalg af bøger på dansk i alle formater er en vigtig forudsætning for dansk kultur og sprog. Der er behov for øget opmærksomhed på at styrke især børns og unges læseevner og –vaner.

Voksne danskeres interesse for bøger og læsning er usvækket, og boghandlerne yder en efterspurgt service for bogkunder i alle aldersklasser.

Boghandlerne bliver færre, og for mange danskere vil der blive længere til den nærmeste boghandel. Men boghandlerne vil være bedre og bedre rustet til at klare sig på fremtidens bogmarked.

Mange boghandlere oplever styrket salg af bøger, og boghandlerne udfolder stor kreativitet i både kulturformidling, forretningsudvikling, markedsføring og salg.

Bogbranchen i Danmark arbejder under vilkår, som er vanskeligere end i de fleste EU-lande. Der er derfor behov for særlig opmærksomhed på forhold, som kan skævvride konkurrencen om at sælge bøger, eller som kan true det danske bogmarkeds bredde og kvalitet.

Læs om vores indsatsområder