Hvad er Boghandlerforeningens indsatsområder?

Boghandlerforeningen arbejder for:

  • Et styrket image for bogbranchen generelt og boghandlerne i særdeleshed.
  • Et bedre samarbejde mellem bogbranchens aktører om fælles dagsordener, kampagner og aktiviteter, der styrker bogen og læsningen.
  • Kontinuerlig styrkelse og rationalisering af branchens logistik.
  • Udviklingen af et nyt, tidssvarende og fremtidssikret nationalt system for detailhandelens søgning af bøger og metadata og afgivelse og administration af ordrer.
  • En tidssvarende boghandleruddannelse af høj kvalitet med stabilt elevtal og høj tilfredshed blandt elever og arbejdsgivere.

Hvordan skaber Boghandlerforeningen øget værdi for medlemmerne?

  • Vi vil fortsat tage ansvar for, at boghandlerne har adgang til relevant information om alle bøger, der udgives i Danmark.
  • Vi vil forenkle og rationalisere alle administrative opgaver og forretningsgange og anvende de frigjorte ressourcer på aktiviteter, som styrker foreningens strategiske arbejde, arbejdet med forbedring af branchens logistik og serviceringen af medlemmerne.

Hvordan kommunikerer Boghandlerforeningen?

  • Der må ikke herske tvivl om, hvordan foreningen stiller sig til aktuelle branchepolitiske spørgsmål.
  • Gennem løbende kommunikation på hjemmeside, i nyhedsbreve og på sociale medier kommunikerer vi med både medlemmerne, branchens elever og den øvrige omverden, herunder især medier, politikere og bogbranchens aktører.

Læs om vores holdninger.