Juridisk rådgivning fra DSK

 

To tredjedele af Boghandlerforeningens medlemmer har også et medlemskab af Dansk Erhverv og kan dér trække på rådgivning fra Dansk Erhvervs jurister. For den sidste tredjedel stiller foreningen rådgivning til rådighed gennem organisationen De Samvirkende Købmænd (DSK).

Der er tale om telefonisk rådgivning, først og fremmest på det ansættelsesretlige område. Man kan altså ikke bede om at få skriftlige udtalelser, og DSKs jurister fører ikke sager for medlemmerne.

Har du brug for den juridiske rådgivning, så ring eller skriv til DSK på 3962 1616 eller dsk@dsk.dk – og henvis til aftalen med Boghandlerforeningen. Du vil blive hjulpet videre til en jurist med viden inden for det område, som du søger råd om.