Støttemuligheder

Støtte fra fonden Uglevirke

 

 

Ansøgningsskema til Uglevirke kan hentes på Uglevirkes hjemmeside

 

Støtte fra Statens Kunstfond til arrangementer i boghandelen

Du kan søge to forskellige puljer, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere m.fl.:

Formålet er at sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet. Statens Kunstfond ser det som et ansvar at styrke kulturelle arrangementer i landets yderområder. Derfor prioriterer fonden, at yderområder og region Nordjylland kan opnå støtte til flere arrangementer end resten af landet.

Ansøgningsfrister: 15. februar og 15. august.

Læs mere på Statens Kunstfonds hjemmeside.