Diverse rapporter

Oplæg til en national læsestrategi

Boghandlerforeningen var en del af den koalitionsgruppe, som på initiativ af Danmarks Biblioteksforening i september 2019 overrakte et oplæg til national læsestrategi til Kulturminister Joy Mogensen.

Læs oplægget til national læsestrategi hér.

 

Stor tilfredshed med Læs For Livet-projektet

46 boghandlere svarede på den tilfredshedsundersøgelse, Boghandlerforeningen gennemførte fra den 24. maj til den 6. juni 2017. Deres svar vidner om stor tilfredshed med Læs For Livet-projektet, både overordnet og med hensyn til projektets enkelte elementer.

Se resultaterne af undersøgelsen

Se svarene på de åbne spørgsmål

 

Bogpanelets rapporter

Bogpanelet (tidl. Bog- og Litteraturpanelet) blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved i april 2014. Panelet udgav den 23. september 2015 dets første årlige rapport: “Bogen og litteraturens vilkår 2015” om det danske bogmarked.

Bogens og litteraturens vilkår 2019

Bogen og litteraturens vilkår 2018

Forandringer i forlagsbranchen

Sortiment af bøger i fysiske bogudsalg i Danmark

Bogens og Litteraturens Vilkår 2017

Danske forfatteres og oversætteres økonomiske levevilkår

Bogens og Litteraturens Vilkår 2016

Alternative Publikationsformer i Danmark og deres position på det danske bogmarked

Bogens og Litteraturens Vilkår 2015

 

Børns Læsning 2017

Rapport fra tænketanken Fremtidens Biblioteker

 

Bogsalget fordelt på salgskanaler

Notat af den 7. september 2011 om de tilgængelige statistikker

 

Kulturministeriets udvalg vedr. det danske bogmarked

Rapporterne fra de tre udvalg i perioden 2000-2008