Rapporter fra Kulturministeriets undersøgelsesudvalg

Siden det blev besluttet at ophæve det egentlige fastprissystem med virkning fra 1. januar 2001, har der været nedsat tre undersøgelsesudvalg vedrørende bogbranchen under Kulturministeriet:

Det første udvalg var udpeget for perioden 2000-2003 og udsendte i alt fire rapporter:

Det andet udvalg var udpeget for perioden 2004-2006 og udsendte i 2006 en rapport med to bilagsbind:

  • Det ene var Bogmarkedet i tal’, som indeholdt en omfattende dokumentation af de tilgængelige statistikker om det danske bogmarkedet.
  • Den anden var Bok og marked”, et komparativt studie af en bogmarkedet i en række europæiske lande, udarbejdet af Terje Frederiksen, Oslo.

Det tredje udvalg var udpeget for perioden 2007-2008 og udsendte i 2008 en rapport.